راهکار تجارت مدیریت کوشا

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام راهکار تجارت مدیریت کوشا
شماره تلفن ۴۲۹۱۷۰۰۰
فاکس ۴۲۹۱۷۱۰۰
پست الکترونیک info@mandtgroup.com
وب سایت http://www.mandtgroup.com
http://www.iranfinex.ir
http://www.iran-elecomp.com
http://www.elecshow.ir
http://www.watex.ir
http://www.energysaving.ir
http://www.iranenvirofair.com
http://www.iranbuildex.com
آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان (پونک باختری)، خیابان شهید فخار مقدم، نبش گلبرگ سوم شرقی، پلاک ۱۵ واحد ۲ - کد پستی ۱۴۶۸۹۳۶۳۱۱