دانشگاه فردوسی مشهد

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن ۰۵۱-۳۸۸۰۵۰۰۰
پست الکترونیک pr@um.ac.ir
وب سایت https://www.um.ac.ir
آدرس ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد