دانشگاه جامع علمی و کاربردی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام دانشگاه جامع علمی و کاربردی
شماره تلفن ۸۲۷۷۴۴۰۸
فاکس -
وب سایت http://www.uast.ac.ir
آدرس -