تعاونی کارکنان نمایشگاههای بین المللی ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تعاونی کارکنان نمایشگاههای بین المللی ایران
شماره تلفن ۲۲۶۶۲۷۶۱
فاکس ۲۲۶۶۲۷۱۱
پست الکترونیک exhibitor@strufex.com
وب سایت http://strufex.com
آدرس تهران بزرگراه چمران محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران طبقه فوقانی سالن ۴۳ (جنب سالن خلیج فارس )