بازرگانی بین المللی ایدرو

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام بازرگانی بین المللی ایدرو
شماره تلفن ۲۲۶۶۲۷۶۵-۶۷
۲۲۶۶۲۷۷۴-۷۶
فاکس ۲۲۶۶۲۷۷۲
پست الکترونیک info@idro-fairs.com
وب سایت http://www.idro-fairs.com
آدرس تهران- بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، ضلع شمال شرقی استخر، (چنب سالن ۶۲ کمیته امداد)، سالن ۶۱