انجمن مهندسی دریایی ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام انجمن مهندسی دریایی ایران
شماره تلفن ۴۴۲۷۳۴۹۵-۷
فاکس ۴۴۲۶۱۰۴۵
وب سایت http://www.iraname.ir
آدرس تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت ۴ - پلاک ۸ - واحد ۴ - طبقه ۴