انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
شماره تلفن ۸۸۵۱۳۲۱۶– ۸۸۵۱۳۵۵۷ – ۸۸۷۴۴۵۷۶ – ۸۸۷۴۶۸۳۹
فاکس ۸۸۵۱۲۱۵۲ – ۸۸۷۴۴۴۶۳
پست الکترونیک info@iexhap.ir
وب سایت http://www.iexhap.ir
آدرس تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی (مهناز سابق) - کوچه مبینی - پلاک ۸ - کدپستی:۱۵۳۳۶۷۶۴۱۱