انجمن بيوتكنولوژي ايران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام انجمن بيوتكنولوژي ايران
شماره تلفن ۴۴۷۸۷۳۷۵
فاکس ۴۴۷۸۷۳۷۵
پست الکترونیک iribiotechnology@yahoo.com
وب سایت http://www.biotechsociety.ir
آدرس کیلومتر ۱۷ تهران- کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، دفتر انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، صندوق پستی: ۱۶۱/۱۴۹۶۵