اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس
شماره تلفن ۰۷۱-۳۲۲۴۴۰۶۸
فاکس ۰۷۱-۳۲۲۴۲۹۷۱
وب سایت http://www.farschto.ir
آدرس ايران، فارس، شيراز، خیابان رودکی – خیابان داوری