اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان بلور،چینی ولوستر تهران

نام اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان بلور،چینی ولوستر تهران
شماره تلفن ۵۵۰۴۰۱۳۶-۵۵۰۴۰۱۳۹- ۵۵۰۸۸۹۴۳- 
فاکس ۸۸۴۰۱۵۹۳
آدرس تهران - خ. شریعتی - خ. خواجه نصیرالدین طوسی - ك. مفید - پ. ۲۶