نما سازان نوین چکاد

گروه نقش آفرینان توسکا

نام گروه نقش آفرینان توسکا
نام مدیر عامل علی اصغر شیرخوانی
شماره تلفن ۶۶۵۲۰۸۴۲
فاکس ۶۶۵۵۲۰۸۷
پست الکترونیک asgharshirkhani@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -