نما سازان نوین چکاد

کیمیا مهراز یوتاب

نام کیمیا مهراز یوتاب
نام مدیر عامل سعید بزرگمهر
شماره تلفن ۴۴۳۳۹۹۹۰
فاکس ۴۴۳۵۸۲۲۷
پست الکترونیک info.kimya@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -