نما سازان نوین چکاد

کیان نقش طرح بلیغ

نام کیان نقش طرح بلیغ
نام مدیر عامل حسن بلیله
شماره تلفن ۲۲۱۷۵۰۴۷
فاکس ۲۲۶۵۱۵۲۹
پست الکترونیک balileh@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -