نما سازان نوین چکاد

کیان سازه فیدار

نام کیان سازه فیدار
نام مدیر عامل سعید نظری
شماره تلفن ۵۶۵۲۵۰۶۶
فاکس ۵۶۵۲۵۰۶۶
پست الکترونیک kian.sazeh22@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -