نما سازان نوین چکاد

کانون تبلیغاتی همای شهر

نام کانون تبلیغاتی همای شهر
نام مدیر عامل سید عباس موسوی فهیم
شماره تلفن ۲۲۵۶۶۰۴۵-۶ - ۲۲۵۷۸۱۱۸
فاکس ۲۲۵۷۸۱۱۸
پست الکترونیک info@homayeshahr.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس پاسداران – بوستان هفتم – پلاک ۱۳۹