نما سازان نوین چکاد

کانون تبلیغاتی هلان

نام کانون تبلیغاتی هلان
نام مدیر عامل محمدرضا امیری پور
شماره تلفن ۸۸۸۱۲۵۵۵
فاکس ۸۸۸۱۲۵۵۶
پست الکترونیک info@helan.ir
وب سایت http://helan.ir/
رتبه رتبه D
آدرس خیابان طالقانی – خیابان ملک الشعرای بهار- ساختمان ایران بک – طبقه 5 – واحد 6