نما سازان نوین چکاد

چیدمان نوین نوژن

نام چیدمان نوین نوژن
نام مدیر عامل سعید شاملو
شماره تلفن ۸۸۵۴۴۰۸۰
رتبه رتبه C
آدرس تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان پاکستان-کوچه دوم-پلاک 13-واحدچهارم