نما سازان نوین چکاد

چاپ و نشر هودیس پارس

نام چاپ و نشر هودیس پارس
نام مدیر عامل رویا استادپور
شماره تلفن ۴۴۱۸۴۹۳۶
فاکس ۴۴۱۹۴۰۰۶
پست الکترونیک info@hoodis.co
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس تهران. بین کیلومتر ۱۵ و ۱۶ جاده مخصوص. خیابان ۵۲،کوچه هشتم شرقی. پلاک ۳