نما سازان نوین چکاد

پیشرو مبتکران چیستا

نام پیشرو مبتکران چیستا
نام مدیر عامل وحید طیبی نژاد
شماره تلفن ۷۵۹۶۵
۲۲۹۲۴۵۲۶-۳۱
فاکس ۲۲۹۱۰۳۳۹
پست الکترونیک info@chistafair.com
وب سایت http://fa.chistafair.com/
رتبه رتبه C
آدرس شریعتی، نرسیده به دولت، خیابان یزدانیان، سیما جنوبی، نبش کوچه حقیقی،پلاک 18، واحد 8 شمالی