نما سازان نوین چکاد

پایا آوند چکاد

نام پایا آوند چکاد
نام مدیر عامل مهدی برومند
شماره تلفن ۷۷۳۲۲۴۲۶
فاکس داخلی ۱۱۳
پست الکترونیک chekaad.co@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -