نما سازان نوین چکاد

پارسیان سروش خط خطی

نام پارسیان سروش خط خطی
نام مدیر عامل محمد عالم رجبی فیروز آباد
شماره تلفن ۷۷۶۱۷۲۶۸-۹
فاکس ۷۷۶۱۶۲۶۰
۶۶۴۶۵۴۰۵
پست الکترونیک khatkhati-atelier@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه A
آدرس تهران،خیابان ولیعصر ،چهار راه ولیعصر،مجتمع تجاری اداری ابریشم،طبقه۸،واحد۸۰۵