نما سازان نوین چکاد

پادیاو پیمایش پارسیان

نام پادیاو پیمایش پارسیان
نام مدیر عامل شکوفه خداپناه
شماره تلفن ۸۸۹۳۲۴۱۰-۸۸۹۰۰۳۱۰
فاکس ۸۸۹۰۰۳۱۰
پست الکترونیک info@padiav.com
وب سایت http://padiav.com
رتبه رتبه C
آدرس ایران - تهران - خیابان سپهبد قرنی - کوچه سوسن - پلاک 5