نما سازان نوین چکاد

همایش سازان بین المللی آیریانا بوم

نام همایش سازان بین المللی آیریانا بوم
نام مدیر عامل نیلوفر کبیری
شماره تلفن ۳۵۵۴۴۱۹۱ ۰۴۱
فاکس ۳۵۵۴۴۱۹۲ ۰۴۱
پست الکترونیک m.shahpar92@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 23، واحد 11