همایش سازان بین المللی آیریانا بوم

نام همایش سازان بین المللی آیریانا بوم
نام مدیر عامل نیلوفر کبیری
شماره تلفن ۳۵۵۴۴۱۹۱ ۰۴۱
فاکس ۳۵۵۴۴۱۹۲ ۰۴۱
پست الکترونیک m.shahpar92@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 23، واحد 11