نما سازان نوین چکاد

نیمرنگ ایده

نام نیمرنگ ایده
نام مدیر عامل نیما تاریخی
شماره تلفن ۴۴۲۵۸۶۷۹
۴۴۲۰۹۵۰۸
فاکس ۴۴۲۵۸۶۷۹
پست الکترونیک info@nimrangco.com
وب سایت http://www.nimrangco.com
رتبه رتبه E
آدرس -