نما سازان نوین چکاد

نگاه سبز آگرین

نام نگاه سبز آگرین
نام مدیر عامل وحید فداکار
شماره تلفن ۲۲۸۶۸۴۹۸-۹
فاکس ۲۲۸۴۴۵۱۱
پست الکترونیک info@agrinstands.com
وب سایت http://www.agrinstands.com
رتبه رتبه B
آدرس خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر شمالی، پلاک 73