نما سازان نوین چکاد

نوین ارتباط پیوند

نام نوین ارتباط پیوند
نام مدیر عامل محمدرضا گیتی نما
شماره تلفن ۸۸۰۹۶۸۴۹
فاکس ۸۸۰۹۶۸۴۹
پست الکترونیک mohamadreza.gitinama@gmail.com
وب سایت http://www.novinertebat.com
رتبه رتبه C
آدرس -