نما سازان نوین چکاد

موسسه مبین تدبیر دایا (مرکز دکوراسیون نمایشگاهی متد)

نام موسسه مبین تدبیر دایا (مرکز دکوراسیون نمایشگاهی متد)
نام مدیر عامل محمد نوش آبادی
شماره تلفن ۸۸۵۴۶۲۶۵-۶
فاکس ۸۹۷۷۴۶۹۰
پست الکترونیک mohammadansari1984@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -