نما سازان نوین چکاد

مهندسین مشاور برزین خشت

نام مهندسین مشاور برزین خشت
نام مدیر عامل علی محمد شجاعی
شماره تلفن ۲۶۱۱۰۲۲۳
۲۳۵۸۹
فاکس ۲۳۵۸۹
پست الکترونیک barzeenkheesht@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -