نما سازان نوین چکاد

فن آوران ایرسا پارسیان

نام فن آوران ایرسا پارسیان
نام مدیر عامل حسین ادب آوازه
شماره تلفن ۲۲۹۲۰۳۴۴-۵
فاکس ۲۶۴۰۷۵۱۸
پست الکترونیک irsagroup.file@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه A
آدرس -