نما سازان نوین چکاد

فنی و مهندسی پیشرو سازان فهیم

نام فنی و مهندسی پیشرو سازان فهیم
نام مدیر عامل محمد علیزاده عظیمی
شماره تلفن ۲۲۶۵۱۴۳۶
فاکس ۸۶۰۳۷۵۲۳
پست الکترونیک mohammad_azimi63@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه E
آدرس -