نما سازان نوین چکاد

غرفه گستر پارسیان

نام غرفه گستر پارسیان
نام مدیر عامل مهرداد خسروی
شماره تلفن ۲۲۶۵۲۰۰۱
فاکس ۲۲۶۵۲۰۰۱
پست الکترونیک mkhosravi55@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -