نما سازان نوین چکاد

غرفه

نام غرفه
نام مدیر عامل شهرام سپاسدار
شماره تلفن ۲۱۹۱۳۰۷۷
فاکس ۲۱۹۱۳۰۷۷
پست الکترونیک ghorfehco@gmail.com
وب سایت https://www.ghorfeco.com
رتبه رتبه A
آدرس نمایشگاه بین المللی تهران پشت سالن 41 سالن انبار پیش ساخته