نما سازان نوین چکاد

طرح گستران قزلباش

نام طرح گستران قزلباش
نام مدیر عامل کامبیز صفایی فراهانی
شماره تلفن ۸۸۸۰۵۶۲۸
فاکس ۸۸۹۳۵۲۸۳
پست الکترونیک kambizsafaee.f@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -