نما سازان نوین چکاد

طرح و سازه یاقوت زرد

نام طرح و سازه یاقوت زرد
نام مدیر عامل محمد زینتی درخشان
شماره تلفن ۳۳۳۰۲۱۵۰
فاکس ۸۹۷۸۱۲۰۸
پست الکترونیک mzderakhshan@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -