نما سازان نوین چکاد

طرح و ایده و لوتوس

نام طرح و ایده و لوتوس
نام مدیر عامل مجید نصری
شماره تلفن ۸۸۰۱۶۶۰۷
۲۲۵۷۸۱۱۸-۱۹
۸۸۰۱۵۷۱۱
فاکس ۲۲۵۷۸۱۱۸-۱۹
پست الکترونیک lotus.co.design@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، بلوار درختی، خیابان ارغوان غربی، پلاک 59، واحد 2