نما سازان نوین چکاد

طراحی و معماری درنیکا کارینا سازه (پارادیس)

نام طراحی و معماری درنیکا کارینا سازه (پارادیس)
نام مدیر عامل مهدی اکبری دیزاوندی
شماره تلفن ۲۲۱۱۵۶۰۴
۲۲۱۱۷۶۱۰
فاکس -
پست الکترونیک dornikasazeh@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -