نما سازان نوین چکاد

طراحان ژینو آریا

نام طراحان ژینو آریا
نام مدیر عامل روزبه لطفعلیان
شماره تلفن ۷۶۲۰۳۶۴۹-۵۰
فاکس ۷۷۴۳۱۲۵۴
پست الکترونیک lotfalinamir@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -