نما سازان نوین چکاد

طراحان و ایده پردازان سکو نوین

نام طراحان و ایده پردازان سکو نوین
نام مدیر عامل حمیدرضا اوزی
شماره تلفن ۲۲۵۳۲۶۴ -۲۲۲۵۳۲۷۴۱
فاکس ۲۶۳۱۹۲۲۷
پست الکترونیک info@sakou.ir
وب سایت http://www.sakou.ir
رتبه رتبه C
آدرس تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، کوچه شاهباز