نما سازان نوین چکاد

طراحان آزاد سایه (کانون پاییز سابق)

نام طراحان آزاد سایه (کانون پاییز سابق)
نام مدیر عامل سید وحید حلاج نژادی
شماره تلفن ۰۴۱۳۵۲۵۶۱۱۶
۰۴۱۳۵۲۵۶۱۲۰
فاکس ۰۴۱۳۵۲۵۶۱۱۶
۰۴۱۳۵۲۵۶۱۲۰
پست الکترونیک sayehdesigners@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -