طراحان آزاد سایه (کانون پاییز سابق)

نام طراحان آزاد سایه (کانون پاییز سابق)
نام مدیر عامل سید وحید حلاج نژادی
شماره تلفن ۰۴۱۳۵۲۵۶۱۱۶
۰۴۱۳۵۲۵۶۱۲۰
فاکس ۰۴۱۳۵۲۵۶۱۱۶
۰۴۱۳۵۲۵۶۱۲۰
پست الکترونیک sayehdesigners@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -