نما سازان نوین چکاد

شیوه نوین بنیان

نام شیوه نوین بنیان
نام مدیر عامل علیرضا غبرایی
شماره تلفن ۸۸۳۰۴۵۵۲
فاکس ۸۹۷۷۵۷۵۹
پست الکترونیک info@newwayco.com
وب سایت http://www.newwayco.com
رتبه رتبه A
آدرس تهران ، چهارراه پاسداران ، خیابان مغان ، میدان حسین آباد ، ساختمان تجاری مهدی طبقه اول واحد شش