نما سازان نوین چکاد

سپهر نقش خشت اول

نام سپهر نقش خشت اول
نام مدیر عامل علی محمدی
شماره تلفن ۶۶۹۰۹۹۵۶-۷
فاکس ۶۶۴۲۶۲۱۵
پست الکترونیک khesht.avval@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -