نما سازان نوین چکاد

سورنا ویژن سازه

نام سورنا ویژن سازه
نام مدیر عامل امیر مهرپویان
شماره تلفن ۴۴۴۷۴۲۶۵-۴۴۸۹۶۳۷۲
فاکس ۴۴۴۷۴۲۶۵-۴۴۸۹۶۳۷۲
پست الکترونیک info@svs-co.ir
وب سایت http://svs-co.ir
رتبه رتبه A
آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، پلاک 21، واحد1