نما سازان نوین چکاد

سهل سازان پارس

نام سهل سازان پارس
نام مدیر عامل رضا خانکی
شماره تلفن ۴۴۳۵۹۹۲۴ - ۴۴۳۲۱۲۸۳ - ۴۴۳۲۱۷۶۲ - ۴۴۳۶۰۷۸۰
فاکس ۴۴۳۲۱۰۷۲
پست الکترونیک info@sahlsazan.com
وب سایت http://www.sahlsazan.com
رتبه رتبه A
آدرس تهران - بزرگراه آبشناسان - بالاتر ازمیدان دوم شهران - پلاک 164 (ساختمان بانک قوامین) - طبقه 4 - واحد 7 تهران ایران