نما سازان نوین چکاد

ساین 84

نام ساین 84
نام مدیر عامل حجت حسینی کهکی
شماره تلفن ۲۶۳۲۷۶۴۲- ۲۶۳۲۷۶۱۰
فاکس ۲۶۳۲۷۶۲۸ - ۷۷۶۵۴۲۷۴
پست الکترونیک signsazeh84@yahoo.com
وب سایت http://www.sign84.com
رتبه رتبه B
آدرس تهران-خیابان رسالت – کرمان جنوبی – جنب آتشنشانی – داخل اتحادیه کارمندان شهرداری سمت چپ – کارگاه ساین۸۴