نما سازان نوین چکاد

سامان سازه باتیس

نام سامان سازه باتیس
نام مدیر عامل مرتضی یزدانیان
شماره تلفن ۲۲۵۶۸۵۲۳
فاکس ۲۲۵۶۸۰۶۲
پست الکترونیک info@sazebatis.co
وب سایت http://sazebatis.com
رتبه رتبه C
آدرس ایران ، اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، کوچه ۶۰