نما سازان نوین چکاد

رویال عمران ایده

نام رویال عمران ایده
نام مدیر عامل بهمن عباس رشیدی
شماره تلفن ۲۶۴۲۳۵۵۹ -۲۶۴۲۱۸۹۷
فاکس ۲۶۴۲۳۵۵۹ -۲۶۴۲۱۸۹۷
پست الکترونیک Globalsales@albatross-studio.com
وب سایت http://albatross-studio.com
رتبه رتبه D
آدرس تهران. شریعتی،ظفر،بلوارآرش شرقی،ابتدای دلیری،پلاک ۱،واحد ۱