نما سازان نوین چکاد

رونشان فضا

نام رونشان فضا
نام مدیر عامل افشین شیر محمدی
شماره تلفن ۲۶۷۶۰۷۲۶
۲۲۰۸۸۶۱۷
فاکس ۲۲۳۴۵۸۳۳
پست الکترونیک ronshanfaza@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -