نما سازان نوین چکاد

رسانه الکترونیک آوا سپاهان

نام رسانه الکترونیک آوا سپاهان
نام مدیر عامل صادق ادب آوازه
شماره تلفن ۰۳۱۳۶۵۵۰۱۶۳
فاکس ۳۱۳۶۵۵۰۱۶۳
پست الکترونیک adabavazeh@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -